Biljartclub 3BV De Parelhof is een driebandenclub en bestaat sinds 2015. Wij hebben 22 leden, waarvan 15 leden bondslid zijn van de KNBB. Onze clubavond is op vrijdagavond van 19.00 uur tot ongeveer 24.00 uur.

Op dit moment hebben we vier teams spelen in district Noord-Holland Midden (gewest West Nederland), waarvan Parelhof 1 en Parelhof 2 in B1 en Parelhof 3 en Parelhof 4 in B2.
Onderstaande teamindeling is op volgorde van het moyenne.

TEAM PARELHOF 1:
Rob van Riesen
Rob van Aart (reserve)
Frans Dröge (reserve)
Marcel Dröge (teamcaptain)
Mike Joosse
Hans Dekker (reserve)
Louis Bockweg
Bert Kuijper (reserve)

TEAM PARELHOF 2:
Rob van Riesen (reserve)
Rob van Aart (reserve)
Frans Dröge (teamcaptain)
Marcel Dröge (reserve)
Hans Dekker
Ton Asschert
Louis Bockweg (reserve)
Bert Kuijper (reserve)

TEAM PARELHOF 3:
Rob van Aart (reserve)
Paul Dragt
Jeroen Zonnenberg (reserve)
Piet Borst
Harry Koldijk (reserve)
Eric Driehuis (teamcaptain)

TEAM PARELHOF 4:
Rob van Aart
Sjaak Eeken
Jeroen Zonnenberg
Bert Kuijper
Harry Koldijk (teamcaptain)
Nico Rotteveel