Biljartclub 3BV De Parelhof is een driebandenclub en bestaat sinds 2015. Wij hebben 22 leden, waarvan 15 leden bondslid zijn van de KNBB. Onze clubavond is op vrijdagavond van 19.00 uur tot ongeveer 24.00 uur.

Op dit moment hebben we twee teams spelen in district Noord-Holland Midden (gewest West Nederland), waarvan Parelhof 1 in B1 en Parelhof 2 in B2.
Onderstaande teamindeling is op volgorde van het moyenne.

TEAM PARELHOF 1:
Rob van Riesen (reserve)
Rob van Aart
Frans Dröge (teamcaptain)
Mike Joosse (reserve)
Marcel Dröge
Wesley Deurwaarder
Louis Bockweg
Gerrit Schrijver (reserve)
Bert Kuijper

TEAM PARELHOF 2:
Rob van Aart
Marcel Dröge
Wesley Deurwaarder
Tom Bleyendaal
Harry Koldijk (teamcaptain)
Jeroen Zonnenberg
Bert Kuijper
Jacques Eeken