De club 3BV De Parelhof is een driebandenclub en bestaat sinds 2015. Wij hebben 22 leden, waarvan 16 leden bondslid zijn van de KNBB. Onze clubavond is op vrijdagavond van 19.00 uur tot ongeveer 24.00 uur.

Op dit moment hebben we drie teams spelen in district Noord-Holland Midden (gewest West Nederland). Onderstaande teamindeling is op volgorde van het moyenne.

TEAM PARELHOF 1:
Rob van Riesen (teamcaptain)
Maarten Barsingerhorn
Frans Dröge (reserve)
Mike Joosse
Louis Bockweg (reserve)
Marcel Dröge

TEAM PARELHOF 2:
Frans Dröge (teamcaptain)
Rob van Aart
Louis Bockweg
Joop Looijenga
Hans Dekker
Bert Kuijper (reserve)
Paul Dragt (reserve)

TEAM PARELHOF 3:
Rob van Aart
Bastiaan Busz
Bert Kuijper
Piet Borst
Harry Koldijk
Paul Dragt
Eric Driehuis (teamcaptain)
André Bruijns