Biljartclub 3BV De Parelhof is een driebandenclub en bestaat sinds 2015. Wij hebben 19 leden, waarvan 15 leden bondslid zijn van de KNBB. Onze clubavond is op vrijdagavond van 19.00 uur tot ongeveer 24.00 uur.

Op dit moment hebben we twee teams spelen in district Noord-Holland Midden (gewest West Nederland).
Onderstaande teamindeling is op volgorde van het moyenne.

TEAM PARELHOF 1:
Rob van Riesen
Frans Dröge (teamcaptain)
Rob van Aart
Mike Joosse
Joop Looijenga
Marcel Dröge
Ton Asschert
Paul Dragt

TEAM PARELHOF 2:
Rob van Aart
Mike Joosse
Marcel Dröge
Bert Kuijper
Piet Borst
Paul Dragt
Harry Koldijk (teamcaptain)
Eric Driehuis